Taggarkiv: Optimering av Hållbara Energisystem

Samverkan med företagEEoT

LIA-praktikant med kunskaper i energioptimerande installationer

Tillför värde i ditt företag med en LIA praktikant! 1,5 års studier i energioptimerande installationer ska nu omsättas i verkligt arbete.
Illustration - Omställningsstudiestödet underlättar att börja studera hos Yrkeshögskolan EEoTEEoT

Omställningsstudiestödet underlättar att börja studera hos Yrkeshögskolan EEoT

Utbildningen Optimering av Hållbara Energisystem berättigar till det nya omställningsstudiestödet upp till 44 veckor med heltidsstudier.