Omställningsstudiestödet underlättar för dig att börja studera hos Yrkeshögskolan EEoT.

Byt yrkesbana eller kompetensutveckla dig!