Samverkan med företag

Samverkan med företag

EEoT utbildar morgondagens specialister inom El, Energi och Teknik.

Vi startade verksamheten i augusti 2020 och bedriver yrkeshögskoleutbildning samt enstaka kurser. Vår första utbildning Optimering av Hållbara Energisystem utformades för att flera företag som vi har kontakt med hade problem att rekrytera utbildad personal som behärskade nya teknikområden och arbetssätt. Våra kurser hålls av experter på sina respektive teknikområde, som är yrkesverksamma i branschen.

Vi samverkar med företag på flera olika sätt.