Samverkan med företag

LIA-praktikant med kunskaper i energioptimerande installationer
– från Yrkeshögskolan EEoT