Antagning

Välkommen till vår Antagning!
Här hittar du information om antagningsprocessen och tillhörande fakta, till exempel viktiga datum.

Så här ansöker du:

Fyll i ansökningsformuläret (klicka på knappen nedan för att gå till formuläret). I det kommer du att kunna välja utbildningsstart.

Du ska bifoga ditt gymnasiebetyg och ditt CV i din ansökan.

Scanna ditt gymnasiebetyg och ladda upp det som PDF-fil i ansökningsformuläret. Om du inte har tillgång till scanner, kan du ta ett tydligt, högupplöst foto på det. Du kan ladda upp bilder i format *png och *jpg. Ditt CV kan du ladda upp som PDF-fil, Word-dokument eller vanlig textfil.

Vi tar emot ansökan från hela Sverige.

Ansökan är nu stängd.
Välkommen till nästa omgång.

Reell kompetens

Du kan bedömas behörig även om du inte uppfyller grundläggande behörighet och särskilda förkunskaper.

Detta görs genom att du i din ansökan åberopar ”Reell kompetens” och bifogar arbetsintyg, kurs- eller utbildningsbevis, intyg avseende ideella uppdrag eller arbetsprover.

Viktiga Datum

Utbildning 2021 höst

Optimering av Hållbara Energisystem 2021
Start: 30 augusti
Sista ansökningsdag: 7 maj

Aktuell kursstart

LED belysning och grundläggande styrning.
Start: 26 april
Sista ansökningsdag: 20 april
Läs mer och ansök…

Behörighet


Grundläggande behörighet

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:

 • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper

Utbildningen kräver också att du har minst godkänt i följande gymnasiekurser (eller motsvarande kunskaper):

 • Matematik 2
 • Svenska 2 alternativt
  Svenska som andraspråk 2
  eller
  Praktisk ellära

EEoT erbjuder kostnadsfri Förberedande Utbildning (Preparandutbildning) i alla ämnen enligt ovan. FBU kurser anordnas före hösten, då utbildningarna börjar. Om du saknar särskilda förkunskaper, kommer du att erbjudas FBU-plats.

Urval

Om antalet sökande är fler än antalet platser inom en utbildning, görs ett urval. Det kan göras genom särskilt prov. Hänsyn i urval tas alltid till den sökandes möjlighet att tillgodogöra sig utbildningen.

© EEoT