Taggarkiv: praktikplats

Samverkan med företagEEoT

LIA-praktikant med kunskaper i energioptimerande installationer

Tillför värde i ditt företag med en LIA praktikant! 1,5 års studier i energioptimerande installationer ska nu omsättas i verkligt arbete.