Privacy Policy (Integritetspolicy)

Uppdaterad: 23 mars 2020

Vi på EEoT respekterar din personliga integritet och vill därför i vår integritetspolicy delge dig information om vilka vi är, hur vi samlar in, delar och använder personlig information som vi får av dig när du besöker vår webbplats, samt vilka rättigheter du har.

1. Vilka vi är

Webbplatsen du besöker (https://eeot.se) tillhör Yrkeshögskolan EEoT. Innehållet på webbplatsen hanteras av Nava Group AB som är utbildningssamordnare för EEoT och är dataskyddsansvarig för all personlig information som samlas in via webbplatsen. Du kommer enkelt i kontakt med oss via dataskydd@eeot.se.

2. Vilka personuppgifter vi samlar in och varför

Uppgifter som vi samlar in automatiskt

Se vår Cookie Policy för utförlig information!

Uppgifter som du delar med oss frivilligt

Vi använder tre typer av formulär på vår webbplats: meddelandeformulär, ansökningsformulär och registrering för nyhetsbrev. De samlar endast in uppgifter som tydligt framgår av respektive formulärfält, inga dolda data samlas in. Uppgifterna anges frivilligt och du kommer att behöva lämna ditt medgivande för datainsamling i respektive formulär.

Meddelandeformulär: skickar e-post till EEoT. Fördelen med ett kontaktformulär är att du som besökare kan skicka oss meddelande även om du inte har tillgång till en egen e-postklient för tillfället. Uppgifterna du lämnar via meddelande formuläret kommer att finnas kvar i skolans kontakt-mailbox i ca 6 månader, dock maximalt 2 år. Endast i särskilda fall sparas ett e-post meddelande under längre tid.

Ansökningsformulär: skickar uppgifterna du lämnar till skolan och de sparas i en databas för bearbetning. Om du blir elev hos oss, kommer dina uppgifter att sparas under hela din skolgång. Om du inte blir elev, kan du begära borttagning av uppgifterna (dataskydd@eeot.se) efter 6 månader.

Nyhetsbrev: Besökare kommer inom kort att få möjlighet att registrera sig för våra nyhetsbrev via ett formulär. Det samlar in för- och efternamn, samt e-post adress. Uppgifterna lagras i en databas hos leverantören av tjänsten för utskick av nyhetsbrev. Vi säljer inte uppgifterna vidare till någon tredje part. Leverantören vi använder har gott rykte och anses vara en säker, men vi avsäger oss ansvaret för eventuellt dataläckage från deras system.

Den som har registrerat sig för nyhetsbrev, kan avregistrera sig antingen genom att klicka på “Avregistrera” längst ner i själva nyhetsbrevet, eller genom att skicka önskemål om avregistrering via e-post till dataskydd@eeot.se.

3. Webbplatsinnehåll

Kommentarer: eeot.se tillåter inte kommentarer, således samlas inte in personlig data via kommentarer.

Tredjeparts verktyg och tillägg: vi använder Google Analytics för att mäta trafiken och analysera besök i syfte att förbättra webbplatsen utifrån aktuella parametrar. För övrigt använder vi inte tredjeparts verktyg och tillägg som samlar in data.

Tillägg: Vi använder inga tillägg som samlar in dold personlig data.

4. Externa länkar och inbäddat innehåll

Vår webbplats innehåller inte inbäddat innehåll från andra webbplatser, därför att inbäddat innehåll beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen och det kan vi inte ta ansvar för. Men eeot.se – av skälig anledning – innehåller länkar till andra webbsidor. Dessa hemsidor innefattas inte av denna Policy. När du navigerar till en annan webbplats, gäller deras integritetspolicy och vi är inte ansvariga för vilken data de samlar in.

5. Vilka vi delar data med

Från denna webbplats delas data endast till myndigheter. Vi säljer inte några data till tredje part.

6. Hur länge vi behåller uppgifterna

De uppgifter som du har skickat via meddelande formuläret sparar vi max 2 år, om vi anser att informationen är nödvändig för att kunna skydda skolans intressenten och utföra vårt uppdrag i enlighet med lagar och föreskrifter.

Uppgifter som du skickar för registrering till nyhetsbrev finns kvar i databasen tills du väljer att avregistrera dig (se hur du avregistrerar dig under Vilka rättigheter du har över din data).
Vi gör också årlig kontroll, som syftar till att säkerställa att de insamlade uppgifterna är fortfarande aktuella.

7. Vilka rättigheter du har över dina data

  • Du kan begära en exportfil med personuppgifter vi har om dig, inklusive uppgifter du har delgett oss.
  • Du kan begära att personlig data som är inaktuell eller bristfällig ska bli justerad eller kompletterad.
  • Du kan begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhets ändamål.
  • Du har rätt till att återkalla tillstånd som du har gett oss tidigare för att publicera din rekommendation, eller annan typ av material på vår hemsida, som kan kopplas till dig personligen.
  • Du har rätt att avregistrera dig från vårt nyhetsbrev när som helst, kostnadsfritt. Du kan avregistrera dig genom att klicka på “Avregistrera” längst ner i själva nyhetsbrevet, eller genom att skicka din uppsägning till oss.
  • Skicka din skriftliga begäran via e-post till dataskydd@navagroup.se . Notera: att önskemålet ska komma från den berörda personen.

8. Minderåriga

Tjänster som NEWEL tillhandahåller är inte avsedda för minderåriga. Om du är under 18 år, vänligen dela inte dina personliga uppgifter på denna webbplats.

9. Hur vi skyddar din information

Vi ser till att datauppgifter uppdateras med jämna mellanrum, att gammal data raderas och vi dokumenterar våra åtgärder som berör hantering av personuppgifter.

Vi använder tredjepartsverktyg på webbplatsen som ökar säkerheten mot intrång och uppdaterar tekniska komponenter frekvent. Vi kommer inom kort att implementera SSL certifikat (Secure Sockets Layer) som är en säkerhetsteknik för krypterad koppling mellan servern och din och din webbklient.

Vi ger tydlig information om vilka åtgärder vi tillämpar i enlighet med GDPR till besökare på webbplatsen, till våra kunder och till vår personal. Nava Group jobbar aktivt med att implementera ännu fler åtgärder som stärker dataskydd.

10. Kontaktinformation

Om du har frågor eller funderingar kring hur vi använder dina personliga uppgifter, kontakta oss via dataskydd@eeot.se.