KURS Solel och dess integrering
i fastigheter och elsystem

Kursen är avslutad och går ej att söka till.
Längd: 8 v
Kursdatum: 2023.02.13 – 2023.04.09
40 Yhp
Kursintyg
2 dgr/v på plats eller distans
CSN berättigad
Illustration till kursen Solel och dess integrering i fastigheter och elsystem. Foto på solpaneler, guldfärgad av sol och elmast i bakgrunden.

Yrkeshögskolan EEoT erbjuder ett begränsat antal platser på kursen Solel och dess integrering i fastigheter och elsystem. Kursen är en del av den tvååriga utbildningen Optimering av Hållbara Energisystem. Kursdeltagarna läser kursen tillsammans med studerande på utbildningen.

Varför studera kursen Solel och dess integrering i fastigheter och elsystem?

Samhällets ökade behov av el har övergått till att vara så pass stort att våra elnät har blivit överbelastade och opålitliga. Kapacitetsbristen bli alltmer tydlig. Men det finns lösningar för att tillgodose det ökade behovet av elektricitet.

Solel (solceller) är ett bra sätt att få en säker och miljövänlig energikälla. De som väljer att komplettera sin solcellsanläggning med energilagring kan även använda sin egenproducerade el efter det att solen har gått ned.

En solcell, även kallat en fotovoltaisk cell, består av åtskilliga halvledardioder som skapar elektrisk ström i sin backriktning när de träffas av solljuset. I dag finns det två grupper av solceller. Den allra vanligaste typen är kristallina solceller som de består av dopat kisel och har högst effekt. Den andra varianten, tunnfilmssolceller som är en nyare cell där fotovoltaiskt material integreras i material som till exempel metall och glas. Den nya tekniken har bland annat gjort det möjligt att låta takpannor och fönster producera el.

Konstant utveckling

Utvecklingen går snabbt framåt, från att det tidigare enbart funnits blåsvarta rektangulära kristallina celler till att det i dag finns solceller i många olika färger, samt semitransparenta och sådana som är integrerade i byggnadsmaterial.

Och utvecklingen fortsätter. Det forskas konstant på nya lösningar.

I solenergisammanhang talas det ofta om kWp (kilowatt-peak). Det är en enhet som beskriver en solcells eller solcellsanläggnings toppeffekt under optimala förhållanden, det vill säga hur mycket el som kan produceras när det är soligt och solcellerna är svala, med en yttertemperatur på 25 grader. Solceller producerar energi även då det är molnigt väder och de passar faktiskt bra i det svenska klimatet, sommar som vinter. Kallare temperaturer är inga problem och snö kan, till viss del, reflektera och intensifiera solstrålningen mot solcellerna. Solstrålarna kan även ta sig igenom regn och is som hamnar på solcellerna.

Solcellernas placering och vinkel har betydelse för hur mycket av solens strålar som kan omvandlas till el. När strålarna kan träffa rakt på solcellerna, det vill säga då solcellerna är placerade i söderläge med en vinkel på mellan 30–60 grader, går det att få ut maxeffekt. Vid uträkningar om solcellers verkningsgrad är det dessa förhållanden som man utgår från.

Kursmål

 • Syfte och mål med kursen Solel och dess integrering i fastigheter är att ge kunskaper om olika typer av solceller, du lär dig om dess elektriska egenskaper och vad det finns för och nackdelar med olika typer av celler.
 • Du ska efter kursen kunna föreslå placering av solceller och kursen skall ge kännedom om montering och installation av solceller på fastigheter.
  Du skall självständigt kunna konstruera solcellssystem med alla ingående delar inklusive batterier.
 • Du lär dig också att göra ekonomiska kalkyler över intjäning och kostnader över livstiden (LCC).
 • Du lär dig att självständigt söka och tillgodogöra dig den snabba utveckling som sker inom området. Du får kompetens inom de regelverk som finns och de olika möjligheter till statliga subventioner som finns för att hantera miljöproblem.

För vem passar kursen?

Kursen är för dig som har förkunskaper inom el- och energi. Du kanske har en tidigare el-utbildning eller så är du verksam inom branschen idag och vill vidareutvecklas.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet. Du uppfyller något av följande:

 • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning. eller
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1. eller
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning. eller
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Fakta

 • Kursen är en del av den tvååriga utbildningen Optimering av Hållbara Energisystem. Du som deltagare kommer att läsa den tillsammans med studerande på utbildningen.
 • Kursen är avgiftsfri, men du bekostar eventuell litteratur på egen hand.
 • Kursen sker som hybridundervisning två dagar i veckan med möjlighet till deltagande på plats i klassrum i Sköndal, men också på distans via skolans online utbildningsplattform.
 • Kursen är CSN berättigad.
 • Efter avslutad och godkänd kurs erhåller du kursintyg och yrkeshögskolepoäng.
FLER KURSER:
© EEoT