KURS Energiproduktion
och infrastruktur

Kursen är avslutad och går ej att söka till.
Längd: 4 v
Kursdatum: 2023.01.16 – 2023.02.12
20 Yhp
Kursintyg
2 dgr/v på plats eller distans
CSN berättigad
Illustration kurs Energiproduktion och infrastruktur

Yrkeshögskolan EEoT erbjuder ett begränsat antal platser på kursen Energiproduktion och infrastruktur. Kursen är en del av den tvååriga utbildningen Optimering av Hållbara Energisystem. Kursdeltagarna läser kursen tillsammans med studerande på utbildningen.

Varför studera kursen Energiproduktion och infrastruktur?

Alla energislag påverkar miljön. De olika energislagen påverkar vid exempelvis utvinning, omvandling, distribution och användning. Vi som människor har ett ansvar att reflektera kring hur vi nyttjar energi och hur vi kan minska miljöpåverkan.

Energi används i alla delar av samhället, men framför allt i industriföretag, byggnader och genom transporter. I dessa branscher används bränsle i till exempel fabriker och fordon, men bränsle förbrukas även vid produktion av el till bostäder. När bränslet används sker det utsläpp.

För energikällor som, sol, vind och vatten orsakar tillverkningen av utrustningen samma utsläpp som andra energianläggningar. Skillnaden är sedan att vind, vatten och sol inte ger upphov till utsläpp av växthusgaser under användning.

Kärnkraftens största miljöpåverkan är strålningsrisker och miljöeffekter när uran utvinns ur marken och när kärnbränsle och kärnavfall skall slutförvaras.

Kursmål

 • Syfte och mål för kursen Energiproduktion och infrastruktur är att du skall få kännedom om svensk energiproduktion, dess distribution och miljöpåverkan och du skall kunna värdera vilken påverkan den lokala energianvändningen har på miljö, klimat, hållbarhet och energisystem.
 • Du får även kunskap om energiproduktion och miljö ur ett globalt perspektiv.
 • Efter kursen skall du självständigt kunna söka och tillgodogöra sig information om hur energiproduktion och -distribution sker, både lokalt och i vidare perspektiv.

För vem passar kursen?

Kursen är för dig som har förkunskaper inom el- och energi. Du har en tidigare el-utbildning eller så är du verksam inom branschen idag och vill vidareutvecklas.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet. Du uppfyller något av följande:

 • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning. eller
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1. eller
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning. eller
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Fakta

 • Kursen Energiproduktion och infrastruktur är en del av den tvååriga utbildningen Optimering av Hållbara Energisystem. Du som deltagare kommer att läsa den tillsammans med studerande på utbildningen.
 • Kursen är avgiftsfri, men du bekostar eventuell litteratur på egen hand.
 • Kursen sker som hybridundervisning två dagar i veckan med möjlighet till deltagande på plats i klassrum i Sköndal, men också på distans via skolans online utbildningsplattform.
 • Kursen är CSN berättigad.
 • Efter avslutad och godkänd kurs erhåller du kursintyg och yrkeshögskolepoäng.
FLER KURSER:
© EEoT