Optimering av Hållbara Energisystem ytterligare start den 27 oktober (feat)

Ytterligare start i oktober för utbildningen Optimering av Hållbara Energisystem

För att stärka kompetens på den framtida arbetsmarknaden har Myndigheten för Yrkeshögskolan nu tilldelat fler studieplatser till utbildningen Optimering av Hållbara Energisystem. Detta innebär att utbildningen utökas med en ny start i oktober, förutom den första omgången som börjar den 31 augusti. EEoT är mycket glada att kunna erbjuda platser för ännu fler studenter som har ambitionen att utbilda sig inom energi och grön teknik.

Det finns ett starkt stöd för utbildningen i branschen. I ansökan som EEoT lämnat in för att få starta en andra omgång uttalar representanter för ABB, Loggamera och Gunnar Karlsen ett starkt behov av ny kompetens. Mikael Miglis, Digital Lead på ABB Electrification i Sverige, konstaterar:

”Vi står mitt i en energirevolution just nu. Hela branschen genomgår en transformation. I bryggan mellan teknik och strategi har det uppstått en ny yrkesroll och ett hål att fylla för en ny utbildning inom energioptimering.”

Första omgången av utbildningen Optimering av Hållbara Energisystem har lockat studenter över hela Sverige. Den tvååriga utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen och en roll som specialiserad ingenjör med inriktning mot energioptimering.

Upplägget är platsbunden online vilket betyder att det är utbildning där man får fördelarna av både den traditionella ”på plats”-undervisningen med möjlighet till direktkontakt med läraren och flexibiliteten i ett distans-upplägg. Varje vecka hålls lärarledda seminarier i EEoT:s lokaler, som också sänds direkt och finns att se i efterhand. Lärarhandledning kan fås direkt eller via digitala möten. Beroende på vad som passar studenten bäst. Det gör det möjligt för många som har ett etablerat liv att studera vidare på en specialiserad utbildning.

Att utbildningen Optimering av Hållbara Energisystem möter framtidens krav märks på den bedömning som Myndigheten för Yrkeshögskolan gjort. I myndighetens framtidsanalys för energiområdet understryks att det pågår stora och omvälvande förändringar i det svenska energisystemet då målet är att Sverige helt ska ha ställt om till ett förnybart energisystem år 2040. Analysen slår fast att ”energisystemet blir långt mer komplext och det behövs en samverkan i en kombination av olika energislag och tekniker för att utvinna, lagra och distribuera energi. Enligt Energiföretagen Sverige behöver elsystemet klara en efterfrågeökning på över 30 procent i framtiden.” För att klara den utvecklingen behöver branschen ett tillskott på ny kompetens.

Den första starten av utbildningen Optimering av Hållbara Energisystem sker 31 augusti och den andra 27 oktober.

Frågor om artikeln besvaras via kontakt@eeot.se.