Optimering av Hållbara Energisystem ytterligare start den 27 oktober (feat)

Utbildningen Optimering av Hållbara Energisystem 2023 startar den 16 januari 2023

Utbildningen Optimering av Hållbara Energisystem startar sin fjärde årskull den 16 januari 2023.

Optimering av Hållbara Energisystem har nu funnits i tre år. Våren 2022 utexaminerades våra första fullärda studerande. Läs vad Sandra och Jimmy anser om utbildningen. Båda har fått jobberbjudande direkt efter examen och påbörjat sina nya yrkeskarrier hos framstående företag i branschen.

Det finns ett starkt behov av utbildningen i branschen och ett starkt stöd av branschföretag, eftersom det är brist på den typen av kompetens. Mikael Miglis, Digital Lead på ABB Electrification i Sverige, konstaterar:

”Vi står mitt i en energirevolution just nu. Hela branschen genomgår en transformation. I bryggan mellan teknik och strategi har det uppstått en ny yrkesroll och ett hål att fylla för en ny utbildning inom energioptimering.”

Optimering av Hållbara Energisystem har lockat studenter över hela Sverige. Den tvååriga utbildningen inom energioptimering erbjuder gedigna kunskaper och leder till en yrkeshögskoleexamen. Arbetsroll kan vara specialiserad ingenjör med inriktning mot energioptimering, men man kan också välja att arbeta specifikt med ett område som någon av kurserna under utbildningen fokuserar på, till exempel solel/solceller, elbilsladdning, LED-belysning, lagring och optimering av el-energi.

Upplägget är platsbunden online vilket betyder att det är utbildning där man får fördelarna av både den traditionella ”på plats”-undervisningen och flexibiliteten i ett distans-upplägg. De lärarledda lektionerna spelas in och finns att se i efterhand.

Att utbildningen Optimering av Hållbara Energisystem möter framtidens krav märks på den bedömning som Myndigheten för Yrkeshögskolan gjort. I myndighetens framtidsanalys för energiområdet understryks att det pågår stora och omvälvande förändringar i det svenska energisystemet då målet är att Sverige helt ska ha ställt om till ett förnybart energisystem år 2040. Analysen slår fast att ”energisystemet blir långt mer komplext och det behövs en samverkan i en kombination av olika energislag och tekniker för att utvinna, lagra och distribuera energi. Enligt Energiföretagen Sverige behöver elsystemet klara en efterfrågeökning på över 30 procent i framtiden.” För att klara den utvecklingen behöver branschen ett tillskott på ny kompetens.

Frågor om artikeln besvaras via kontakt@eeot.se.

Utbildningen Optimering av Hållbara Energisystem är berättigad till CSN och det nya omställningsstudiestödet. Läs mer!