Solel och Solel och dess integrering i fastigheter och elsystem

Gå kursen Solel och dess integrering i fastigheter och elsystem

Notera: Ansökan till denna kurs är nu stängd.
Välkommen till nästa omgång.

Intresset för solenergi växer starkt och branschen är i stort behov av rätt kompetens. Därför öppnar vi nu ett antal platser på kursen Solel och dess integrering i fastigheter och elsystem, som är en del av den tvååriga utbildningen Optimering av hållbara energisystem.

Kursen ger kunskaper om solceller och installationer och riktar sig till inköpare, elektriker eller annan driftspersonal som har behov av kompetensutveckling inom området. Efter utbildningen ska du känna till olika typer av anläggningar och förstå platsens betydelse för installationen. Kunskaperna är viktiga för att till exempel kravställa vid beställning, sälja anläggningar och installationer eller jobba som konsult.

Kursen Solel och dess integrering i fastigheter och elsystem startar 8 februari 2021 och pågår under åtta veckor. Den är helt kostnadsfri och sker på distans med 15 timmars föreläsning per vecka samt självständiga studier. Den ger 40 Yh-poäng efter godkänd examination.

Behörighet bedöms i två kategorier:

A) Särskild behörig: slutbetyg från gymnasiet med betyg från Matematik 2 eller ellära.

B) Reell kompetens: där din yrkeserfarenhet bedöms.

För mer information kontakta:
08 122 00 120 eller
kontakt@eeot.se.